You are currently viewing Misleiding over onvruchtbare bodem

Misleiding over onvruchtbare bodem

De kalkoen uitnodigen om over het kerstdiner te praten…

Hebt u het Zembla drieluik gezien over de onvruchtbare bodem? Eigenlijk is het dieptriest dat we in een welvarend en goed opgeleid land zoiets onder onze ogen laten gebeuren. Ons voedsel is ons belangrijkste goed. Dat hoort op z’n minst voedzaam en gezond te zijn.

Ik ben er weer enorm van geschrokken. Het grote geld is leidend in wat we met elkaar doen. De grootste boerenbank beslist hoe een boer zijn werk uitvoert, hoe hij of zij het vee van voedsel voorziet. In de reeks kwamen verschillende boeren aan het woord die graag op een biologische wijze hun bedrijf toekomstbestendig wilden maken. Op bezoek bij de bank kwamen ze van een koude kermis thuis. De bank vond dat streven naar een toekomstbestendig bedrijf niet het beste idee. Hoezo? De bank, wat heeft die daar van te vinden? De bank, die heeft wel wat te vinden van financiering van oorlogswapens. Doet daar toch aan mee en een toekomstbestendig boerenbedrijf in de vorm van een biologische veestapel is teveel gevraagd? Ik vind dat opmerkelijk krom.

Maar dan de kalkoen. Want daar begon ik mee. De kalkoen is bij uitstek het kerstdiner, om die aan tafel uit te nodigen in levenden lijve om te praten over deelname aan dat diner lijkt mij niet zo zinvol. In de Zembla reeks komen verschillende voorvallen langs die een soortgelijk schouwspel laten zien. Ik noem er enkele: De BASF en consorten uitnodigen aan tafel om te praten over minder gifgebruik. De grote voercorporaties mee laten praten over het uitfaseren van kunstmest gebruik, terwijl zij er een belangrijk verdienmodel in hebben om dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. De grootste melkcorporatie uitnodigen om te praten over minder dieren in de stal om op die manier de gigantische druk op de dieren qua productie wat weg te halen om uiteindelijk langer levend vee met meer gezondheid en minder medicijngebruik te hebben. Dat terwijl de corporatie er baat bij heeft dat er nog meer dieren komen met nog hogere productie van melk voor de export. Belangenbehartigers uitnodigen voor het maken van beleid is mijns inziens nutteloos. Staat gelijk aan de kalkoen te vragen om het kerstdiner te zijn. De kalkoen zal NEE zeggen, belangenbehartigers zullen in dergelijke strekking een antwoord verzinnen.

Deze laatste corporatie draait ons allen een rad voor de ogen. In een reclame productie laat ze ons zien hoe duurzaam de productie van melk tegenwoordig is, met op elke boerderij die aangesloten is bij de corporatie er zonnepanelen op het dak liggen. Die liggen er niet om de boer beter inkomen te generen maar voor de corporatie om het productieproces te verduurzamen. Uiteraard een goed streven als het gaat om het maken en verpakken van roomboter, vla, yoghurt en kwark. Maar het is ook om een zeer groot deel van de melkplas om te zetten in melkpoeder. De overproductie die wordt geëxporteerd gaat grotendeels in poeder de grens over. Nou wil het geval dat melk heel erg vloeibaar is. Minstens 85% is water, uit de schoorstenen van de fabriek dan inmiddels waterdamp. Daar gaat alle stroom, van stroom naar stoom. Is dat duurzaam?

Even een lesje misleiding: Wil je er effe over babbelen? Bel maar 06-50580685.

Voortgang van de groenteverkoop tijdens mijn geplande vakantie naar Zweden.

De verkoop zal zich concentreren op de woensdagen en de vrijdagen. Dat geldt dan voor de 2 eerste weken van september. Pien zal dan mijn honneurs waarnemen. Pien helpt mij al enkele dagdelen per week mee op de tuin en zij weet de verkoopbare gewassen al aardig te herkennen.

Leave a Reply