Vitale bodem

Effectieve micro-organismen

De essentie van een vitale bodem is: Voldoende en veilige voeding produceren voor een verantwoorde prijs. Een verantwoorde prijs is vaak niet de kiloknaller prijs.Tegenwoordig gebeurt het tegendeel, ik zie dat vaak als ik over landelijke wegen rijd. Ik zie veelvuldig gebruik van chemische meststoffen, ik zie gebruik van ongelofelijk grote en dus zware machines, dat verstoort de bodem en er treed erosie op. Er worden, bij nagenoeg elke teelt, wel spuitmachines gebruikt. Ze spuiten herbiciden (tegen onkruiden) of pesticiden (tegen vliegend en kruipend ongedierte).

Het kan anders: Door anti-oxidanten in de bodem beter te gebruiken, het zuurstof gebruik in de bodem kan ook anders. Ongedierte en onkruid ga je te lijf met EM (effectieve micro-organismen). EM is een mix van bacteriën, gisten en schimmels die het spel van dominantie in de teeltakker uitbuiten. Ook de omgeving profiteert hiervan. Denk aan de slootkant, de poel en de bomenrijen. Op termijn ook steeds minder Eikenprocessie-rupsen.

In het onderstaande stuk kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp: