You are currently viewing Deze keer over de samenhang der dingen !

Deze keer over de samenhang der dingen !

Ik wil dit keer graag schrijven over de Agro-Ecologische benadering van Voedsel, Inkomen, Verspilling, Benutting van kringlopen. Een agro-ecologische benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur.

Basisprincipes bij de teeIt zijn het recycleren van voedingsstoffen (bv. mest en compost, Bokashi om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem. De bodem rijker achterlaten na een teelt don toen je begon en het stimuleren van genetische diversiteit, dot is bijna een sport geworden. Het is dan ook meteen duidelijk dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo’s in deze benadering absoluut niet thuishoren. Ik ben opgegroeid op een boerenbedrijf in de jaren 1960 tot 1975. Daar kwam met grote regelmaat de Landbouwvoorlichter op bezoek. Daarvan heeft mijn vader de “kneepjes” van het vak loten aanleren. Met andere woorden zich de wet laten lezen hoe zich van de commercie afhankelijk te maken. Kunstmest zat toen nog in 25 kg zakken en ik herinner me heel grote stapels samengebonden lege plastic zakken van die kunstmestkorrels.

Zelf heb ik in 1992 het moestuinieren opgepakt en heb er meteen de koe bij de hoorns gevat om het biologisch te gaan uitvoeren. Nu noem je zo’n project Agro-Ecologisch. Een agro-ecologisch systeem is milieuvriendelijk omdat het door z’n grondgebondenheid rekening houdt met de draagkracht van de natuur. Die draagkracht is in mijn tuin op de boerderij vanzelfsprekend ook heel erg belangrijk. Dan geef je bloemen, onkruid en bomen/struiken ook een plaats. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Wetenschappelijk onderzoek vertrekt vanuit die boer/tuinder en vindt plaats in samenwerking met hem/haar om een eerlijke, sociale voedselproductie mogelijk te maken. Een agro-ecologische voedselproductie moet hand in hand gaan met een eerlijke prijsvorming. Boeren wereldwijd hebben recht op een kostendekkende, stabiele prijs waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend. De grote commerciële bedrijven zitten daar behoorlijk in de weg, zij denken de wereld te voeden met onzinnige verhalen……

Agro-ecologie is zich bewust van de impact van de hele voedselketen. Ook de manier waarop voedsel wordt verdeeld, verwerkt en verhandeld moet eerlijk en sociaal zijn. Ook de consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij/zij maakt voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw, waar mogelijk streekgebonden en rekening houdend met het seizoen. De consument heeft daarmee recht op gezond geproduceerd voedsel, maar moet ook bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te betalen. Sommigen van u hebben daar al actief een bijdrage in. Zij hebben bij mij een voor-gefinancierde rekening geopend en maken daarmee een bewuste keuze om mij financieel te ontlasten. Met die grotere vooruitbetaalde inleg kan ik in het voor jaar alvast de noodzakelijke investeringen betalen om de tuin er weer super mooi uit te laten zien.

Mag ik u uitnodigen om er eens over te babbelen en ook een rekening te openen? De eerste inleg wil ik daarbij graag op €250.00 stellen. Als die op is door aanschaf van uw groenten en fruit en/of conserven dan is de vervolg inleg telkens €100.00.

Enthousiast geworden van dit verhaal? Korn eens lekker helpen met wroeten in de mooie bodem van mijn tuin. Hulp is nog steeds heel welkom. Met name hulp met het verspreiden van EM. Er is nu veel blad wat nog in blad-bokashi verwerkt meet worden. Hulp met het verwerken van hulpstoffen zoals oud hout is ook erg welkom. Maken van Bokashi en het aftappen van de Bokashi vaten om er vervolgens de tuin mee te besproeien of dot vocht te vernevelen. De dagen dot ik hulp nodig heb is vooral op de woensdagen en donderdagen. Wil je me komen helpen, ook een individuele dag is welkom.

Groeten, uw tuinman: Arend Joosten.

Gewoon bellen naar mijn mobiele nummer, 06-50580685.

Leave a Reply