You are currently viewing Gebruik EM, dan is er voedsel in overvloed…

Gebruik EM, dan is er voedsel in overvloed…

Er is veel te doen over de plannen van de overheid aangaande onze akkers en weilanden. De overheid speelt in deze een vuil spel en daarom is er veel commotie over deze plannen. Stikstof zou een oorzaak zijn om deze maatregelen uit te moeten voeren, maar stikstof is in deze context eerder een bliksemafleider dan een oorzaak, want oorzaken pak je maatschappij breed aan.

Dat kan anders, zeker anders als je zelf de regie neemt. Ik schreef 2 nieuwsbrieven geleden al dat de grond letterlijk en figuurlijk onze voedingsbodem is. Dat meen ik nog steeds. We kunnen met Lenteland, Land van Ons en verschillende andere partners een mooi groot netwerk maken van telers die de regie zelf in handen hebben. De genoemde organisaties zorgen ervoor dat het land niet meer deelneemt aan het economisch verkeer. Met recht zoals er enkele zeggen “vrij gekocht land”. Vrij gekocht door financiële inleg van de particulier en voor een redelijk pachtbedrag uitgegeven aan een voedselteler of boer.

Bron: Lenteland

Wanneer je dan zelf de regie hebt dan mag en kun je ook zelf als teler de dienst uitmaken hoe je gaat telen. Dan mag en kun je dus met heel veel houtsnippers aan de slag. Je kunt de ploeg omsmeden tot kleine schepjes om er uiteindelijk alleen mee te willen woelen. Omkeren en ploegen/spitten is niet meer nodig. Wat wel nodig is: een omslag in denken wat je dan als alternatief gebruikt om op een gezonde manier te gaan telen, voedsel verbouwen. Zoals Prof. Higa uit Japan verteld over het gebruik van Effectieve Micro-organismen (EM) is erg hoopgevend. Ik zal een stukje citeren:

Ongedierte en schadelijke organismen houden van oxidatie, maar antioxidanten verafschuwen. Ga je dan pesticiden verspreiden dan houdt je dus een oxidatie instant, de omgeving is in bederf. Het ongedierte houdt hiervan en zal juist floreren. Gebruik je als vervanger juist de EM dan zal de omgeving uit de bederfelijke toestand komen en zich verbeteren door de antioxidanten. De bodem en de omgeving worden onbewoonbaar voor aan oxidatie verslaafd ongedierte. Dit ongedierte gaat niet dood door EM gebruik maar gaat wel op de vlucht. Juist het nuttige bodemleven zal zich wapenen met antioxidanten, die zullen in zeer gunstige omstandigheden terechtkomen.

Prof. Higa (Japan)

Het is volgens de professor zo dat de bodem door gebruik van EM alsmaar gezonder aan het worden is en er minder ongedierte aanwezig is. In tegenstelling tot wat er verkondigt wordt in teelt boeken, opleidingen voor {moes}tuinder dat je met teeltplannen moet werken. Dat teeltplan maken en vooral dat bijhouden is razend moeilijk. In een traditionele teeltwijze krijg je dan onherroepelijk te maken met teleurstellingen. In een bodem door EM geregisseerd kun je zowaar steeds meer producten op dezelfde plek neerzetten en dan krijg je alsmaar goede en verbeterde resultaten van smaakvol en gezond voedsel. Dus door/met het gebruik van EM kunnen die schoolklasjes naar de maan. Men gaat resultaten bemerken die de traditionele vakkennis te boven gaat. Dus als u eens bij mij op bezoek komt voor een workshop “telen met EM”, ga dan daarna niet op internet zoeken naar teelttechnieken zoals een goed teeltplan, die is niet meer nodig. Het telen van groente wordt verrassend eenvoudig.

Laat de overheid de overheid zijn en zelf lekker dom gaan doen. Maar mede dankzij de bovengenoemde organisaties is er een mogelijkheid om met meer boeren en tuinders ook voldoende voedsel te verkrijgen. Een klein aantal grote tuinders en/of boeren is kwetsbaar, daar gaat veel geld in om en daar zijn altijd een of meerdere financiers bij betrokken. Daarmee zit een gevaarlijke macht aan de keukentafel van die tuinder en/of boer. We moeten, mijns inziens, naar veel en kleinere bedrijven zodat er overal voedsel beschikbaar is en er op korte afstanden gedistribueerd kan worden zodat LocaltoLocal z’n intrede kan doen. De grote multi bedrijven hebben daar geen bemoeienis, geen werk meer en derven dan in samenspel met de overheid wel het onderspit. Geloof in de kracht van onderaf, de onderstroom is sterk, heel sterk.

Kijk vooral eens op mijn website www.arendjoosten.nl   De tuin is sinds kort ook een CSA tuin. Community Supported Agriculture (website).

Groeten van uw tuinman Arend Joosten. Wil je contact of iets weten: bel me….06-50580685

Leave a Reply